Brandhout te koop en gezocht;
Gratis Advertenties plaatsen voor brandhout, ( hout) kachels, haarden, allesbranders, etc..

Info stoken

Het brandhout heb je netjes gekloofd en gedroogd, het rookkanaal is schoon en de kachel kan aan...stoken maar!

Toch zijn er een aantal dingen van belang om de kachel goed te laten branden en het meest uit het brandhout te halen. daarom hieronder enkele aanwijzingen.


Belangrijk: droog hout .

Droog brandhout is veel belangrijker dan de houtsoort. Water in brandhout slorpt een enorme hoeveelheid van de geproduceerde energie op bij het verbrandingsproces. Vers gekapt hout kan tot 50 % vochtigheid bevatten. 20 % vochtigheid is een maximum - 12 tot 15 % is beter. De thermische waarde van hout bij 15 % vochtigheid bedraagt ongeveer 4,1 kWh/Kg.

Schors en het daaronder liggende spinthout branden veel moeilijker dan het kernhout binnenin. Daarom wordt goed brandhout steeds gekloofd. Zo wordt snel de verbrandingstemperatuur berieikt die voor het goed verbranden van de schors nodig is. Tevens is het natuurlijk zo dat gekloofd hout sneller droogt.

Houtafval / sloophout stoken ?

palletsWie houtafval of sloopafval zoals b.v pallets wil verstoken moet er wel zeker van zijn dat het niet met schadelijke produkten is bewerkt. Dit zowel voor de eigen gezondheid, als voor deze van de omwonenden en het milieu in het algemeen.

Alleen onschadelijke, natuurlijke produkten gebruiken bij de houtbehandeling is uiteraard best. Uit eigen ervaring weet ik ook dat pallets en kratten niet altijd zo goed branden als je zou verwachten.

Het is aan te raden brandhout binnen te halen 1 tot 2 dagen voor het branden. Een houtvak in of dichtbij de warmtebron is daartoe ideaal. In accumulerende houtkachels, die meestal 24 uur na het stoken binnenin nog warm zijn, kan je het aanmaakhout een paar uur vooraf in de kachel plaatsen zodat het echt kurkdroog wordt. Bijvoorbeeld ‘s morgens wanneer je van plan bent ‘s avonds te stoken. Doe dit evenwel niet met doornat hout.

Voorbereidingen

Het belangrijkste is dat de luchttoevoer in de woning voldoende is. Een houtvuur verbruikt immers veel verbrandingslucht. Zet daartoe desnoods de mechanische ventilatie af. Dat geldt mogelijks ook voor de dampkap in de keuken. Zet desnoods bij het aanmaken even een raam open.

Tegenwoordig wordt vaak bij de bouw van een nieuwe woning al rekening gehouden met de aanleg van een openhaard. Er word een luchtkanaal aangelegt die in de bodem van de haard uitkomt. Er is zo dus altijd ruim voldoende lucht en een goede trek is vrijwel veerzekerd.

Gebruik alleen een droge, gereinigde schoorsteen van voldoende hoogte en zo nodig beschermd tegen valwinden.

Kontroleer of de schoorsteen voldoende trekt. Dat kan gewoon met je hand of met een lucifer of een kleine prop papier. Betrouw een normaal goed trekkende schoorsteen niet al te veel. Vooral in de tussenseizoenen kan de buitentemperatuur hoger liggen dan de binnentemperatuur en kan zelfs in een prima schoorsteen een inversie of omkering van de luchtsstroom optreden.

Schoorstenen buitenaan de woning die slecht geisoleerd zijn zullen extra gevoelig zijn voor trekproblemen.

Wanneer in kachel, haard of schoorsteen een klep is aangebracht, moet deze voor een goede trek uiteraard open staan.

Bij accumulerende houtkachels die nog warm zijn van de vorige dag, heb je meteen trek. Staan ze evenwel al dagen koud en zijn de temperaturen buiten eerder hoog, dan is het dikwijls aangeraden de schoorsteentrek te verzekeren zoals hierna beschreven.

Indien de schoorsteen onvoldoende trekt is de beste manier dit op te lossen 1 of meerdere proppen papier zo dicht mogelijk bij de schoorsteen te verbranden. Steek ze desnoods met een tang zo hoog mogelijk in de kachel. Door het branden wordt de koude lucht in de schoorsteen naar buiten gestuwd. Sommige kachels hebben daartoe in een speciale opening voorzien. Dat is vooral bij accumulerende houtkachels het geval, omdat in deze de prop meestal niet bovenaan maar onderaan in de kachel moet worden gestopt. En in sommige schoorstenen vind je een luikje waarachter je direkt in de schoorsteen wat papier kan branden.

Maak het vuur zo snel mogelijk aan nadat je de schoorsteentrek hebt verzekerd. Een valwind of sterke inversie kan de luchtstroom zo weer omkeren. Als de tip met de prop papier niets oplevert, dan moet u uw schoorsteen laten nakijken, reinigen of aanpassen.

Vaak is het trekken van een metalen ( flexibele ) buis door een gemestelde schoorsteen een goede oplossing. Een metalen buis wordt immers sneller warm. Nadeel vind ik dat er wel veel warmte verloren gaat. Wij hebben een gemesteld kanaal en na een paar uur stoken is die lekker warm en verwarmt ook voor een deel de boven verdiepingen.

Het aanmaken van het vuur.

dGebruik alleen natuurlijke materialen om het vuur aan te maken, zoals kleinhout, berkenschors of natuurlijke aanmaakblokjes.

Stapel losjes vat kleiine stukken in de kachel en plaats op de best plek de aanmaakblokjes en leg daar wat aanmaakhoutje overheen. Het is belangrijk dat de lucht overal goed doorheen kan.

In Europa is het gebruikelijk om het best brandbare materiaal onderaan te leggen en de dikkere houtblokjes bovenaan.

In Amerika wordt meer en meer de omgekeerde methode gebruikt omdat deze minder vervuiling voortbrengt. Dit vooral omdat de opwarming van dikkere stukken hout door kleine vlammen eronder het vrijstellen van vluchtige houtbestandelen veroorzaakt.
De Amerikaanse methode vraagt wel meer geduld.

Pak bij het aanmaken de kachel of haard niet te vol. Begin met een klein fel vuurtje en bouw dat op naar ongeveer 2/3 van de ruimte. Zorg zeker in het begin voor voldoende lucht ( trek ) zet zonodig de kacheldeur op een kiertje. Hoe sneller het rookkanaal warm is hoe beter.

Het opgang houden en regelen van het vuur.

d Wanneer het vuur echt goed brandt kan je de luchttoevoer wat verminderen, omdat teveel lucht de verbrandingstemperatuur omlaag haalt.

Bij accumulerende houtkachels die nog warm stonden kan dit meestal al na 5 minuten. Voor veel andere kachels wacht je ongeveer 15 tot 30 minuten.

In een open haard is af en toe een blokje erbij de beste stookmethode, al maakt het een open haard nooit ecologisch verantwoord.

In kachels of haarden met deur best nieuw hout bijvullen wanneer de vorige lading half is opgebrand. Dus niet wachten tot alleen hete kolen overblijven. En de kachel nooit voor meer dan 2/3 vullen.

Nooit brandende houtskool door een rooster proberen duwen. Alleen as verwijderen wanneer je de indruk hebt dat het rooster te verstopt zit.

Dampende of rokende blokken zijn te ver van het vuurcentrum verwijderd of krijgen te weinig lucht. Bij kachels en haarden met deur is het evenwel af te raden voortdurend in het vuur te poken. Het openen van de deur koelt het vuur immers af.

Een goede manier om de verbranding te kontroleren is even buiten naar de rook die uit de schoorsteen komt te kijken. Als het donker is kan dat natuurlijk niet echt..
Lichtgrijze rook wijst op een goede verbranding en bestaat vooral uit waterdamp. Donkergrijze tot zwarte rook wijst op een teveel aan onverbrande deeltjes!

* Een thermometer in/op de schoorsteen kan zeer handig zijn om na te gaan of er niet teveel warmte-verlies optreedt. De temperatuur van rookgassen die de schoorsteen ingaan moet minimaal 180 tot 200 °C bedragen, anders wordt het risico op condensatie in de schoorsteen te groot. Elke verbranding, ook bij een nagenoeg droge brandstof zoals aardgas, produceert belangrijke hoeveelheden waterdamp. Het is dan ook vooral voor gemestelde schoorstenen ook belangrijk deze goed warm ( dus droog ) te stoken.

Uit laten branden.

Wanneer het vuur moet doven is het belangrijk niet de luchttoevoer volledig af te sluiten. Schuif gewoon de smeulende delen bijelkaar.

Stook ze!

Op zoek naar een houtkachel? Kijk eens hier: houtkachels

 

Stoken briketten