Brandhout te koop en gezocht;
Gratis Advertenties plaatsen voor brandhout, ( hout) kachels, haarden, allesbranders, etc..

Voorwaarden en disclaimer ( 13 - 5 -2007 )

U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:

  • handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
  • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
  • handelen in strijd met enige rechten van derden;
  • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
  • virussen of andere technologie verspreiden die Brandhoutbeurs.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers van Brandhoutbeurs.nl kunnen schaden;
  • de infrastructuur van Brandhoutbeurs.nl onredelijk belasten of de goede werking van Brandhoutbeurs.nl verstoren;
  • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
  • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
  • maatregelen om de toegang tot Brandhoutbeurs.nl te voorkomen of te beperken, omzeilen.
Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Brandhoutbeurs.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Brandhoutbeurs.nl.

Uw persoonsgegevens die u via de formulieren verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Brandhoutbeurs.nll. Indien Brandhoutbeurs.nll voor het uitoefenen van sommige taken een beroep moet doen op bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotionele campagnes enz.) zullen deze bedrijven enkel toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij zullen uitsluitend tot uw gegevens toegang hebben om hun respectievelijke functie uit te oefenen. Brandhoutbeurs.nl zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derde partijen.

Brandhoutbeurs.nl behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.